5-ТЕ НИВА НА ЛИДЕРСТВОТО

Много са книгите и материалите на темата за лидерството. Може да се изговори или напише още много по нея. Лидерството и личностното развитие са едни от моите страсти. За мен те са важна част от развитието ни, както като личности, така и в света на бизнеса.

Лидер е човек, който води с личен пример. Човек, който знае, какво и защо прави. Днес света има нужда от повече такива хора, хора, които са като куршум, като ураган, като цунами. Те се забелязват винаги и навсякъде. Те не се сливат със сивотата и еднообразието. Винаги държат на принципите си, следват ясно плана си без да ги интересува, какво ще им коства за да постигнат дадената цел.

Как да имаме лидерски план в нашия живот? На кое ниво се намираме в момента?

Искам да споделя с вас 5-те нива на лидерството!

Хората ви следват, защото трябва. Това е входното ниво на лидерството. Тук хората следват дадения лидер, защото той е с по-висока длъжност и те ТРЯБВА да го следват. Няма нищо нередно в лидерската позиция. И всичко е нередно, ако позицията бъде използвана, за да бъдат карани хората да следват. Позицията тук е недостоен заместник на влиянието.

Повечето хора в това ниво 1 са по-скоро шефове, но не и лидери. Те разчитат на првата, които имат от позицията, в която се намират. Тези хора работят по-трудно с останалите или с високообразовани хора. Защо ли? Защото този тип лидери нямат влияние, а този тип хора най-често са независими.

Това е нивото на взаимоотношенията. Тук хората следват лидера, защото искат да го следват. Когато си усвоил умението на комуникация и се отнасяш с хората с добре и им даваш ценност, започваш да придобиваш влияние над тях. Атмосферата е много положителна и приятна. Тук няма значение дали става дума за работа в екип, приятелство или семейство. Комуникацията е основна градивна единица на лидерството. Тук лидерите откриват най-важните качества в хората им, а последователите откриват, какво представляват лидерите им. От тук се сплотяват екипите и хората изграждат здрави и трайни взаимоотношения. Може да харесвате хората без да ги водите, но НЕ МОЖЕ да ги водите без да ги харесвате.

Много от лидерите могат да се изкушат и да останат на ниво 2, но добрите лидери не се задоволяват с това ниво и създаването на добра работна среда. Те се стремят към следващото ниво. Това е нивото на резултатите. Тук лидерите придобиват влияние и най-вече ДОВЕРИЕ и хората започват да ги следват за това, което са направили за цялата организация. Тук духа на екипната работа е оше по-приповдигнат, печалбите растат, целите се постигат. В това ниво лидерите могат да се превърнат в посредници на промяната. Те се справят с всякакви ситуации и най-вече помагат на хората в екипа да минат през различни ситуации. Лидерите взимат трудни и важни решения, които имат влияние върху цялата организация. Едно от най-важните неща е, че тук лидера може да отведе хората си до друго ниво на ефективност.

Тук лидерите използват своята позиция, взаимоотношения, продуктивност, които влагат в останалите хора, като им помагат да се развиват, докато те на свой ред се превърнат в лидери. Резултатът е – възпроизводство! Лидерите от Ниво 4 се ВЪЗПРОИЗВЕЖДАТ. Те мултипилицират себе си в другите в своя екип. Своите знания, умения, навици и опит. Произвеждането на продукт може да спечели пари, но развитието на хора печели милиони. На това ниво се случват основно две неща. Първо екипната работа достига много високо ниво. Второ – производителността нараства. Лидерите от Ниво 4 променят живота на хората, които водят. А хората ги следват, заради това, което техните лидери са направили за тях лично. Тази връзка между тях често е за цял живот.

Това е най-високото и трудно ниво на лидерството. Лидерите от Ниво 5 помагат на хората да се развият до Ниво 4. Да формираш последователи, които сами да станат лидери е трудно. Развитието на лидери, докато бъдат в състояние на готовност на свой ред да формират други лидери, е най-трудната от всички лидерски задачи. Тези лидери, които го правят не развиват просто хора. Те развиват цели организации до ниво 5! Създават възможности, които другите лидери не създават. Хората ги следват, заради това, което са като личности и професионалисти и заради това, което представляват. С други думи лидерството им носи брандиране на самите тях, репутация, имидж…

В резултат на това лидерите на Ниво 5 често извеждат до по-високо ниво своята позиция, своята организация и понякога – стават емблема и лице на своята индустрия.

бутони към социални мрежи

17 thoughts on “5-ТЕ НИВА НА ЛИДЕРСТВОТО

Вашият коментар