ПЕТ СТЕПЕНИ НА ЛИЧНОСТТА

Представете си вашата личност под формата на мишена с концентрични кръгове. Личността ви е направена от пет кръга, като първият централният се състои от ценностите ви, а следващият – от убежденията ви.

Ценностите ви определят убежденията ви за вас самите и за света около вас. Ако притежавате положителни ценности, като например любов, съчувствие и щедрост, ще вярвате, че хората около вас заслужават тези ценности и вие ще се отнасяте с тях по съответния начин.

Убежденията ви определят третия кръг на вашата личност – очакванията ви. Ако ценностите са ви положителни, ще вярвате, че сте добър човек. Ако вярвате, че сте добър човек, ще очаквате да ви се случат добри неща. Ако очаквате да ви се случат добри неща, ще бъдете положително настроен, ведър и ориентиран към бъдещето, търсещ доброто в хората и ситуациите.

Четвъртият кръг на вашата личност, опеделен от очакванията ви, е жизнената ви позиция. Тя е външната проява или отражение на ценностите, убежденията и очакванията ви.

Например: ако според вашите ценности, светът е добро място за живеене и ако сте убеден, че ви предстоят успехи, тогава ще очаквате, че всичко, което ви се случва, ще ви помага по някакъв начин. В резултат на това ще имате положително отношение към другите хора и те ще ви отговорят със същото. Ще се по-жизнерадостен и оптимистично настроен. Хората с удоволствие ще работят с вас или за вас, което в крайна сметка ще ви помага.

Ето защо, положителното вътрешно отношение върви ръка за ръка с големия успех във всяка област на живота.

Петият кръг са вашите действия. Те са отражение на най – съкровенните ви ценности, убеждения и очаквания. Ето защо вашите постижения са преди всичко обусловени от онова, което е във вас, отколкото от други фактори.

В заключение както казва големият Джон Кехоу: „Представете си, че вашият ум е вашата вътрешна фитнес зала. Работете и усъвършенствайте себе си всеки ден.“

Четете книги за личностно развитие и начин на мислене, гледайте обучения и видеа, слушайте аудио книги и записи. Потопете се в среда от хора, които ви карат да вървите напред. Променете себе си и ще промените живота си!

бутон за социални мрежи

14 thoughts on “ПЕТ СТЕПЕНИ НА ЛИЧНОСТТА

Вашият коментар